ULUSLARARASI ÖĞRENİLERE MOBİL REHBERLİK PROJESİ (Software Of Student -SOS)

KARVAK, Erasmus+ Stratejik ortaklık projesi kapsamında uluslararası öğrencilere yönelik bir mobil rehber hazırlayacaktır. Proje ortakları arasında Romanya, Fransa ve Ukrayna'da bulunmaktadır. Projenin koordinatörü Bursa Uludağ Üniversitesidir. KARVAK yıllardır sürdürdüğü uluslararası öğrencilere ev sahipliği ve rehberlik görevini SOS adlı projede somut bir fikri çıktı haline dönüştürecektir. Mobil yazılımın oluşturulması aşamasında uluslararası öğrencilerin ihtiyaç ve sorunları anketlerle ölçülerek bir yol haritası çıkarılmıştır. Uluslararası öğrenciler sorunlarını sirfkarvak@gmail.com adresine  iletebilirler.

Proje sosyal medya sayfaları:

Facebook: https://www.facebook.com/softwareofstudent.sos.5

Twitter    : https://twitter.com/sos_software

YouTube : Software of Student SOS - YouTube

 

SOS - Erasmus+ Projesi

 Text/HTML
Küçült
     Ülkemize öğrenim görmek amacıyla gelen uluslararası öğrencilere olmak üzere tüm farklı kültürlere mensup insanlar arasında dostluk barış sevgi ortamı oluşturmak üzere kurulmuş bir gönüllü kültür kuruluşudur. Vakfımızın gayesi, yerli ve yabancı kültürleri araştırmak tanıtmak; bu kültürlere mensup insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin gelişmesini sağlamaktır. Dinî, millî, tarihi, manevî, ahlâki ve kültürel değerlerimizi korumak, tanıtmak ve yaşatmak için her türlü faaliyette bulunmak, Vakıf evrensel barışı tesis etmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, vakıf, dernek ve benzeri gerçek ve tüzel kişilerle, yetkili makamların izniyle, işbirliği yapmak, Vakıf gayesini gerçekleştirmek için; özel okul, üniversite, enstitü, kurs, dershane, kreş, rehabilitasyon merkezi ve bilgi, beceri, eğitim ve kültür ağırlıklı, meslek kazandırmaya yönelik her derecede ve her türlü geçici ve daimi müesseseler kurmak, işletmektir.. Bu tip faaliyetlere katkıda bulunup, Bu tip faaliyetlere iştirak eder ve aynı amaçla hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yaparmaktır.
 DnnForge - Son Haberler
Küçült
 Son Etkinlikler
Küçült
Tüm Etkinlikler
KARVAK Polatlı Gezisinde'ydi
 KARVAK Olarak 25 ülkeden 36 öğrencimizle birlikte Polatlı'ya Polatlı Belediyesinin k...